Kategorie

Depilacja Laserowa Lublin Salon Olwin
Pierwszy lot - sterowanie modelem samolotu
 
 
Zakupiliśmy pierwszy model samolotu, zmontowaliśmy go i co teraz? Możemy już latać? Odpowiedź jest jednoznaczna - Nie!!!
 
Jeśli jescze nie posiadasz samotou a planujesz taki zakup to zapraszam do artykułu:
 

W pierwszej kolejności musimy naładować akumulator zasilający model, gdyż loty powinny odbywać się tylko przy w pełni naładowanym pakiecie. Następnie instalujemy go w samolocie w taki sposób, by nie przesuną się podczas lotu. Ważną rzeczą jest również,  takie umieszczenie akumulatora, aby środek ciężkości modelu znajdował się na właściwym miejscu. Sprawdzić to możemy przykładając dwa ołówki (ewentualnie palce – gorsza opcja) w specjalnie do tego celu oznaczonych miejscach, znajdujących się na dolnej płaszczyźnie skrzydeł, tuż przy kadłubie, ale wcześniej upwenij się że skrzydła są prawidłow zamontowane jak na rysunku.


Ustawienie skrzydeł modelu samolotu.

Rys: Ustawienie skrzydeł modelu samolotu.


Wyważanie modelu

Rys. Wyważanie modeluPo wyważeniu modelu, włączamy aparaturę sterującą, a następnie podłączamy akumulator w samolocie (włączenie zasilania w odwrotnej kolejności może doprowadzić do uszkodzenia serw).
Następnie  stajemy za samolotem  i sprawdzamy czy samolot reaguje odpowiednio na nasze ruchy manetkami aparatury oraz czy ster kierunku, wysokości i lotki wychylają się w odpowiednich kierunkach. Jeśli któryś z nich reaguje odwrotnie, korygujemy to, poprzez przełączanie rewersu danego kanału.
Sprawdzamy również czy stery i lotki wracają do neutralnego położenia (w osi płata) po puszczeniu manetek. Drobne wychylenia korygujemy przy pomocy trymerów.
Tak przygotowany modele możemy zabrać na miejscowe lotnisko modelarskie. Jeśli nie mamy możliwości skorzystania z niego, to musimy znaleźć w miarę płaskie miejsce bez drzew i linii wysokiego napięcia, a także oddalone od dróg i przypadkowych osób co najmniej 200m, aby nie wyrządzić szkód.
Pamiętaj! Latamy tylko w dni, w które prędkość wiatru nie przekracza 5-7m/s. Zwykle najlepsze warunki do puszczania modeli są późnym popołudniem.
Samolotem zawsze startujemy (niezależnie czy z ziemi czy z ręki) pod wiatr i również pod wiatr staramy się lądować. Startując z ręki model wyrzucamy równolegle do ziemi (nie w górę!) z silnikiem na „pełnym gazie” oraz delikatnie wychylamy ster wysokości. Samolot powinien powoli i stabilnie zacząć się wznosić a my możemy rozpocząć zabawę.
 

A teraz słów kilka o sterowaniu. Kierowanie modelem za pomocą aparatury radiowej, zdecydowanie różni się od tego, do czego przyzwyczaiły nas gry wideo. Radiowa aparatura sterująca, jest bardzo czuła i reaguje na nasze nawet najdrobniejsze ruchy. Dlatego należy zapomnieć o tym, do czego przyzwyczaiły nas gry komputerowe, czyli do szybkich i mocnych, skrajnych wychyleń drążków, gdyż w ten sposób szybko uszkodzimy model. Nawet delikatne poruszenie manetka, powoduje ruch serwa, a co za tym idzie sterów lub lotek. Wychylenie serwa jest proporcjonalne do wychylenia manetki i w ułamku sekundy reaguje na każdą zmianę położenia manetki, dlatego nasze ruchy nie powinny być zbyt gwałtowne.

 
Jeśli zaś chodzi o samo sterowanie modelem rc, to należy pamiętać: aby samolot się wznosił prawy drążek (dla Mode 2) pociągamy do siebie, aby zaś obniżyć lot popychamy go od siebie. Kolejną ważną sprawą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to iż gdy samolot jest do nas ustawiony ogonem, sterowanie przebiega intuicyjnie: drążek kierunku w prawo - samolot leci w prawo. Sytuacja ta zmienia się, kiedy model leci w naszym kierunku i chcemy żeby samolot skręcił w nasze prawo. Wówczas drążek musimy wychylić w lewo. Analogicznie należy postępować w przypadku lotek. Zwłaszcza początkujący modelarze mają z tym spory problem, co niejednokrotnie kończy się rozbiciem modelu już podczas pierwszych lotów. Dlatego polecam, aby modelem wcześniej poćwiczyć na symulatorze. Pozwoli to na nabranie doświadczenia i odruchu prawidłowych odruchów, co uchroni nasz model przed przypadkowym zniszczeniem. Pamiętaj! Każda godzina na symulatorze wydłuża życie modelu.
Udanych lotów!
493.jpg

Rys. Elektroszybowiec Gama 2100